COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3 dagar
Nästa kurs i Malmö:

27-28 maj + 17 juni 2024

11-12 nov + 12 dec 2024

9.500 ex moms

Oavsett vad man jobbar med, så anser vi att det coachande förhållningssättet gör stor skillnad i all kommunikation. Denna kurs vänder sig till er som vill lära er hur coaching kan integreras i arbetsvardagen gentemot kolleger/kunder/klienter/elever/brukare/deltagare och andra samarbetspartners. Vi har utbildat i ett flertal olika branscher och märker att detta får effekter oavsett verksamhetens inriktning. HR-medarbetare, skolpsykologer, projektledare, försäljare, banktjänstemän, IT-specialister, konsulter, läkare, lärare, socialsekreterare, tekniker, kommunikatörer, fritidsledare – listan på yrken vi utbildat är lång.

Kursen ges också ofta till specifik arbetsgrupp/organisation då ni vill utbilda på er arbetsplats. Pris enligt offert. Vill ni läsa om uppdrag där vi genomfört denna kurs, kan ni läsa mer under fliken Kunder.

Ur kursinnehållet:

 • Grunder för konstruktiv kommunikation
 • Hur coachrollen balanseras med övriga roller i dagligt arbete
 • Coachingens grundläggande förutsättningar och effekter
 • Hur används coachfärdigheterna i dagligt arbete, till chefer/kolleger/kunder/deltagare m fl
 • GROW-modellen: en struktur för samtal och möten som leder framåt och skapar delaktighet
 • Hur motiveras människor inifrån?
 • Neuroledarskap: hur kan vi förstå oss själva bättre utifrån hur hjärnan fungerar i vardagen?
 • SCARF-modellen
 • Självledarskap
 • Praktisk samtalsträning i coaching
 • Diskussioner och reflektioner, erfarenhetsutbyte

Alla våra utbildningar bygger på processtanken, dvs mellanrum mellan träffarna för att kunna återkomma till kursgruppen och byta erfarenheter av det som hänt sedan sist.

Några citat efter kursen:

”Jag använder coachingen till kunderna i min roll som försäljningsansvarig. Mötena har fått en helt annan kvalité, kunderna blir hörda och mina säljresultat har förbättrats betydligt!”

“Det coachande förhållningssättet funkar i nästan alla situationer. Kunder, kollegor, till familjen, i mötet med mig själv.  Kursen har dessutom gett hela gruppen en helt ny arbetsglädje.”

“Diplom till de bästa utbildarna: För ett fantastiskt engagemang, imponerande kunskap, inspirerande föreläsningar och övningar, stor flexibilitet och kundorientering i alla lägen.” 

“Modellen vi fick lära oss har förändrat våra månadsmöten totalt. Nu genererar vi idéer OCH kommer till handling med tydlig ansvarsfördelning”.

”Ungdomarna som deltar i våra verksamheter har blivit annorlunda i relation till varandra och till oss nu. De pratar mer, kommer med fler egna idéer och märker att vi ger dem förtroende. Då blir de också tryggare och deltar mer aktivt i allt vi gör”.