COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT/LEDARSKAP 3 dagar 
Nästa kurs i Malmö


27-28 maj + 17 juni 2024 (fullbokad, anmäl dig till reservlista)

11-12 nov + 12 dec 2024

Sedan 2007 har vi utbildat ett stort antal chefer och ledare i coachande ledarskap.

Efterfrågan på denna typ av utbildning ökar alltmer – det ligger i tiden och i linje med modern forskning att behärska coaching som ledarstil och att ha professionell kunskap om vad det innebär. Vi är leverantörer till TRR i Skåne, Trygghetsrådet, när det gäller utbildningar i coachande ledarskap, och samarbetar långsiktigt med flera stora organisationer utöver de kortare insatser vi också gör på många håll.

Hos oss väljer du som chef/ledare antingen en tredagars utbildning i coachande ledarskap, eller en nio dagars som även leder till titeln diplomerad coach. Läs mer om den, och varför en chef/ledare har nytta av den, här.

Båda kurserna erbjuds som öppna för vem som helst, samt företagsinterna (fysiskt eller digitalt via zoom) om ni vill utbilda en grupp chefer/ledare inom er organisation.

Pris: 9.500 ex moms

Är ni intresserade av att genomföra denna kurs i er organisation, så genomför vi den vanligtvis som företagsintern. Ni kan vara upp till 18 deltagare i en grupp, och vi lämnar offert.

Ur kursinnehållet:

 • Grunder för konstruktiv kommunikation
 • Hur coachrollen balanseras med övriga roller i ledarskapet
 • Coachingens pedagogiska grund i ledarskap
 • Coachingens grundläggande förutsättningar och effekter
 • GROW-modellen: en struktur för samtal och möten som leder framåt och skapar delaktighet
 • Hur motiveras människor inifrån?
 • Neuroledarskap: hur kan vi förstå oss själva bättre utifrån hur hjärnan fungerar i vardagen?
 • SCARF-modellen
 • Självledarskap
 • Praktisk samtalsträning i coaching
 • Diskussioner och reflektioner, erfarenhetsutbyten

  Alla våra utbildningar bygger på processtanken, dvs mellanrum mellan träffarna för att kunna återkomma till kursgruppen och byta erfarenheter av det som hänt sedan sist.

Några citat efter kursen:

“Jag fick insikt om vikten av att ta ett steg tillbaka och inte vara så snabb med lösningar samt överlämna frågeställningen till den andra personen. Den andra parten växer och jag känner ett större lugn”.

”Det är som natt och dag nu efter kursen. Jag har säkert coachat tidigare också men inte riktigt vetat vad jag egentligen gjorde. Nu har jag verktyg och metodik som gör att jag blivit mycket tydligare i mitt ledarskap”. 

”Min egen stressnivå har gått ner betydligt, jag var nära väggen förut. Nu har de vant sig vid att jag coachar dem när de kommer, så de ställer frågorna till sig själva och varandra istället för att komma till mig lika ofta. Det är häftigt att se”. 

”Jag använde coachmetodiken till gruppen på en utvecklingsdag. Vi löste då gemensamt ett verksamhetsproblem som vi brottats med i 1 1/2 år och lösningen består nu ett år senare.”

“Jag har lärt mig praktiska verktyg för att släppa fram medarbetarnas kreativitet istället för att jag känner pressen att komma med idéerna. Stressen jag levde med förut har i princip helt försvunnit.”

“Jobbet har blivit mer stimulerande när jag ser hur medarbetarna själva växer när jag lämnar över mer till dem.”

“När kursen började hade min självkänsla just fått sig en knäck i jobbet. Utbildningen har möjliggjort för mig att återfå glädjen och viljan att utveckla och utvecklas. Idag känner jag mig stark och litar på mig själv som chef.”