OM UTBILDNINGEN – målgrupp, upplägg och vad som ingår

Länk till 300 referenser från f.d kursdeltagare

Många av våra deltagare söker sig till vår utbildning därför att man har anat eller insett att coachingens sätt att kommunicera är relevant, kraftfullt och utvecklande inom alla yrken där man möter människor. Detta är en praktisk kurs i coachande kommunikation som är tillämplig oavsett vad du arbetar med. Utbildningen baseras på  ICF:s (Internationella Coachfederationens) åtta kärnkompetenser och du kan efter denna gå vidare mot certifiering hos ICF. För dig som är intresserad av vad som krävs för certifiering kan du läsa mer här på ICF Sveriges hemsida.

Lyssna gärna till några kursdeltagare som har gått ”Diplomerad Coach” och se vad de främst tagit med sig från utbildningen.

Vi har tre målgrupper:

  • Du som vill utveckla din coachande kommunikation i ditt yrkesliv i syfte att bli bättre på att förhålla dig coachande till människor runt omkring dig
  • Du som vill arbeta som professionell coach med egna klienter och ser detta som en grundutbildning i coaching
  • Du som är ”mellan jobb” och ha syftet att coachkompetensen ska gagna dig i ditt jobbsökande framöver. Många har märkt att denna utbildning på sitt CV bidragit till nästa steg i arbetslivet

Vi är bl a leverantörer till TRR i Skåne när det gäller coachutbildningar.

Vi har inga formella förkunskapskrav för att kunna anmäla sig till kursen. Dock är en förutsättning för att du ska få ut någonting av utbildningen att du har ett intresse för människor och kommunikation och är intresserad av att reflektera över ditt agerande i förhållande till dig själv och  andra. För att kunna delta tillfullo i coachövningar m.m. behöver du tala, läsa och förstå svenska obehindrat.

Kursen innebär att du får lära dig ICF:s kärnkompetenser som professionella coacher ska behärska, samt ett antal andra modeller för samtalsprocesser, personlig utveckling, ledarskap m.m. som du kan använda till dig själv och dina medarbetare/klienter/kollegor/kunder. (Se mer nedan under Kursupplägg.) Exemplen och diskussionerna under hela kursen utgår mycket ifrån tillämpning i vardagligt yrkes- och familjeliv. Varje kursträff innehåller en mängd övningar då vi genomför coachande samtal med varandra i syfte att träna på de verktyg som lärs ut. Utanför kurstillfällena har du två egna övningsklienter som du coachar i totalt 12 timmar med handledning från kursledarna. Tre timmars individuell mentorcoaching med en av kursledarna ingår också utanför kursdagarna. (För den som senare vill gå vidare till certifiering inom ICF krävs tio mentortimmar totalt, och de resterande sju kan man köpa till hos oss eller hos annan behörig mentorcoach. Läs mer ovan via länken till ICF Sverige.)
Kursmaterial i form av ett omfattande häfte med all teori och utrymme för egna anteckningar ingår och delas ut dag 1.

Malmö Högskola har i en uppsats analyserat vad vår diplomutbildning betytt för ledarskapet, genom att djupintervjua chefer som genomgått den. Uppsatsförfattarna var själva förvånade över hur stor effekt utbildningen gett för dessa chefer.

KURSDATUM hittar du här. Observera att digitala kurser samt kurser som som startar under sommarlovstid har ett lägre pris – 22.000 ex moms (ord. 26.000). Kursen genomförs även internt på företaget om ni vill utbilda en hel grupp chefer och/eller medarbetare, eller som online-utbildning. 

Kursupplägg

(om du går en intensivkurs som startar med fem dagar i rad är det ändå samma process i innehållet). 

Dag 1-4

Du introduceras till coachingens pedagogiska grunder;  kärnkompetenser samt samtalsmodellen GROW. Teori varvas med en mängd samtalsövningar med feedback från dina kurskamrater samt handledarna.
Vår modell för olika roller i dagligt arbete, varav coach är en,  introduceras för att hjälpa deltagaren att sätta coachingen i ett sammanhang i vardagen på jobbet och i familjen. Vi tar även upp ämnet Neuroledarskap som handlar om på vilket sätt den senaste hjärnforskningen kan hjälpa oss att förstå utmaningar kring beteendeförändringar, motivation, stresshantering och annat. Hur coachande metodik och neuroledarskap hänger ihop, dvs hur forskning från olika områden ”gifter sig”, börjar falla på plats.

Utanför kurstillfällena startar du arbetet med dina övningsklienter. (Efter dag 5 vid intensivkurs.)

Dag 5-8

Kunskapen om kärnkompetenserna fördjupas genom ytterligare teori och reflektion samt coachövningar. Gruppdeltagarna får möjlighet att reflektera över sin tillämpning genom diskussioner i grupper.

Vi tar även upp ämnen som motivation och självledarskap samt medveten närvaro.

Neuroledarskap fördjupas, och du får lära dig mer om vilka beteenden som är viktiga ur ett hjärnperspektiv för att våra sociala samspel ska leda till välmående och goda effekter.

Du får lära dig flera olika modeller och verktyg att använda både i självcoaching och i kommunikation med andra. Exempel: Livshjulet, Delpersonligheter m fl. Vi tränar mycket coaching och hjälper varandra att vidareutvecklas.

Dag 9, Diplomering


På förmiddagen dag 9 hjälper vi varandra att summera vår utveckling, våra framsteg och det lärande som skett sedan kursen började.  Vi fortsätter att fördjupa kunskapen om hjärnan kopplat till kommunikation.
Du blir coachad, och får coacha någon annan,  i hur ni vill använda det ni lärt er i framtiden och kan lämna kursdagarna med en egen plan för hur du vill gå vidare.

Kurserna som ges fysiskt genomförs i våra lokaler i centrala Malmö och omfattar totalt 9 heldagar (68 timmars undervisningstid) 8.30-17. Hela kursen genomförs i personlig kontakt med båda handledarna (Per och Maria), dvs du behöver inte tillgång till någon teknik för att kunna följa vissa moment. De kurser som utannonseras som digitala omfattar samma tidsåtgång och genomförs med Zoom som plattform.

Några citat efter utbildningen:

Utifrån lång och bred erfarenhet av att arbeta och lyssna på olika föreläsare, konsulter, utbildare inom personlig utveckling och ledarskap är det ett nöje att utrycka att Polhage & Lundberg levererar en utbildning i världsklass. Utbildningen varvar relevanta, aktuella teorier, metoder och modeller med hög kompetens och färdighet hos kursledarna. Utbildningen är bred och bjuder in till olika perspektiv som gör att man kan se den som en personlig resa, ledarskapsutbildning och framförallt grundat fundament och de bästa förutsättningarna till att lyckas väl som coach. Jag bär med mig verktyg, insikter och kompetens som bidrar till mitt högre syfte , – att bidra till en snällare värld, tack vare Polhage & Lundberg. You make a difference.”

”En i alla stycken fantastisk utbildning! Upplägget är mycket väl genomtänkt och kommuniceras tydligt till deltagarna. Teori och genomgångar varvas ständigt med praktisk tillämpning, vilket leder till en dynamik och ett engagemang hos deltagarna som gagnar inlärningen. Genom att kastas in i coachande direkt växer också känslan av tillit till den egna förmågan och detta blir en positiv spiral. Kursledarna är genuint intresserade av deltagarnas utveckling och framgång. De är imponerande skickliga coacher och pedagoger och dessutom vansinnigt trevliga. Detta gör sammantaget att jag ger denna utbildning mina allra varmaste rekommendationer. Alla borde gå den!”

En enormt bra coachutbildning som överträffade mina förväntningar. Innehöll välgrundad teori som direkt kopplades till övningar, diskussioner, observationer, reflektion och mycket skratt – så pedagogiskt och väl genomtänkt upplägg! Fantastiska Maria och Per kändes genuint äkta, varma, lyhörda, nyfikna, flexibla och med en gedigen kunskap och erfarenhet. Ger mina allra bästa rekommendationer!”

“Jag använder kursen både i det dagliga arbetet med mitt team och i utvecklingssamtal. Dessutom har jag själv tagit stora kliv i min personliga utveckling”.

”Som chef har jag fått det komplement jag sökte i ledarskapet. Nu förstår jag hur och när jag kan använda mig av coachingen utan att lämna ifrån mig mitt chefsansvar”. 

“Själva förhållningssättet har jag nytta av varenda dag när jag coachar mina teammedlemmar. Nu hittar de sina egna idéer och jag har ett mycket större lugn inom mig”.  

”Jag har aldrig mött två kursledare med ett så genuint intresse för att ge och dela kunskap med andra människor.  Många utbildningar känns som luftslott. Inte den här – den var på riktigt.”

“Nu har jag insett hur coachingen kompletterar mina roller som konsult och mentor och är tacksam för allt jag har fått med mig av den här utbildningen”.

“Per och Maria tillsammans är inte bara kursledare här. Tillsammans är ni allt vad coachingens kärnkompetenser står för. Två fantastiska människor som ger av er själva och kompletterar varandras personligheter.”

“Allt som vi har gjort under hela denna kurs  har genomsyrats av det som ni har lärt oss: det coachande förhållningssättet. Jag har funderat, men jag kan inte komma på någonting som kunde gjorts bättre”.

Anmälan och fakturering:

Anmälan sker via kontaktformuläret och ska innehålla en kort presentation av dig själv och ditt syfte med att vilja gå utbildningen, samt kontakt- och fakturauppgifter.

Du blir omgående kontaktad av Maria eller Per för muntlig och skriftlig bekräftelse på din anmälan. Fakturering sker efter anmälan. Kursavgift återbetalas/krediteras inte, utan om du av något skäl inte kan gå utbildningen, erbjuds du en plats i nästa kurs som passar dig enligt överenskommelse.