Under hösten 2022 återupptar vi samarbetet med Veolia med huvudkontor i Lund, där vi ska utbilda den internationella ledningsgruppen i bolaget AnoxKaldned i coachande ledarskap.