Tack vare förfrågan från kunder har vi utvecklat en workshop baserad på de fem faktorerna i SCARF; en modell som handlar om hur vi kan utveckla våra sociala samspel baserat på hjärnforskning och psykologi. (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness). Genom workshopen ökar er förståelse för hur man kan agera mer medvetet i de fem parametrarna i vardagen och förbättra både välmående och prestationer. Hör av er om intresset för detta finns hos er.